Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mp3-spelare, MP3-spelare från svenska till franska

Översätt mp3-spelare, MP3-spelare till andra språk