Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta mul- och kl��vsjukan från svenska till franska

ochet

Översätt mul- och kl��vsjukan till andra språk