Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta muntligt förhör från svenska till franska

Översätt muntligt förhör till andra språk