Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta museet för modern konst, på museet för modern konst från svenska till franska

Översätt museet för modern konst, på museet för modern konst till andra språk