Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta när är din födelsedag? från svenska till franska

dinton

Översätt när är din födelsedag? till andra språk