Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta när fyller du år? från svenska till franska

dinton

Översätt när fyller du år? till andra språk