Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta när hon öppnar från svenska till franska

Översätt när hon öppnar till andra språk