Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta nästan, ungefär, så där från svenska till franska

Annons
där
däry
där
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt nästan, ungefär, så där till andra språk