Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta någon har sagt från svenska till franska

hara

Översätt någon har sagt till andra språk