Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta någon annanstans ifrån från svenska till franska

Översätt någon annanstans ifrån till andra språk