Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta någorlunda, så där från svenska till franska

däry
där
där

Översätt någorlunda, så där till andra språk