Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta någorlunda, så där från svenska till franska

Annons
däry
där
där
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt någorlunda, så där till andra språk