Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta n��gonstans att bo, att bo från svenska till franska

attque

Översätt n��gonstans att bo, att bo till andra språk