Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta n��got mycket v��rre från svenska till franska

Översätt n��got mycket v��rre till andra språk