Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta n��r ��r din f��delsedag från svenska till franska

dinton

Översätt n��r ��r din f��delsedag till andra språk