Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta n��r han ramlade från svenska till franska

Översätt n��r han ramlade till andra språk