Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta n��r som helst från svenska till franska

somqui
somque

Översätt n��r som helst till andra språk