Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta n'en parle pas ! från svenska till franska

Översätt n\'en parle pas ! till andra språk