Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta n'importe o�� från svenska till franska

somqui
somque

Översätt n\'importe o�� till andra språk