Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ni bor, bor ni från svenska till franska

Annons
borvit
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt ni bor, bor ni till andra språk