Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ni får inte, man får inte från svenska till franska

Översätt ni får inte, man får inte till andra språk