Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ni kommer att uppt��cka från svenska till franska

attque

Översätt ni kommer att uppt��cka till andra språk