Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ni måste, ni bör från svenska till franska

Översätt ni måste, ni bör till andra språk