Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ni pratar, pratar ni, ni talar, talar ni från svenska till franska

Översätt ni pratar, pratar ni, ni talar, talar ni till andra språk