Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ni söker skydd från svenska till franska

Annons
nivous
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt ni söker skydd till andra språk