Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ni skrek från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt ni skrek till andra språk