Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ni spelade fotboll från svenska till franska

Översätt ni spelade fotboll till andra språk