Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ni tar, ni tar upp från svenska till franska

Översätt ni tar, ni tar upp till andra språk