Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ni, non plus från franska till svenska

Annons

Översätt ni, non plus till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018