Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta nittiosju från svenska till franska

sjusept
7sept
TioDix
4quatre

Översätt nittiosju till andra språk