Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta noix de saint Jaques från svenska till franska

Översätt noix de saint Jaques till andra språk