Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta nu, för ögonblicket från svenska till franska

vidpour

Översätt nu, för ögonblicket till andra språk