Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta nutida, från våra dagar från svenska till franska

frånde

Översätt nutida, från våra dagar till andra språk