Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta nyfiken, förbryllad från svenska till franska

Översätt nyfiken, förbryllad till andra språk