Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta nyfiken, konstig från svenska till franska

Översätt nyfiken, konstig till andra språk