Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta från svenska till franska

där
Vart
var
ellerou

Översätt till andra språk