Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta och vad vill ni dricka från svenska till franska

Annons
Annons
vadquoi
Annons
Annons
Annons

Översätt och vad vill ni dricka till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018