Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta och hur var resan? från svenska till franska

Annons
ochet
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt och hur var resan? till andra språk