Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta och tänder en cigarrett från svenska till franska

ochet

Översätt och tänder en cigarrett till andra språk