Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ogiltigförklara från svenska till franska

Annons

Översätt ogiltigförklara till andra språk