Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta okej, n��v��l från svenska till franska

Översätt okej, n��v��l till andra språk