Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta om från svenska till franska

omsur
omsi
omdans

Översätt om till andra språk