Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta om från svenska till franska

omdans
omsur
omsi

Översätt om till andra språk