Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta om från svenska till franska

omsur
omsi
omdans
Annons

Översätt om till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018