Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta om allt och inget från svenska till franska

ochet

Översätt om allt och inget till andra språk