Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta on a l��air ridicule från svenska till franska

Översätt on a l��air ridicule till andra språk