Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta on n'avait rien oublié från svenska till franska

Översätt on n\'avait rien oublié till andra språk