Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta on n'y comprend rien från svenska till franska

Översätt on n\'y comprend rien till andra språk