Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta on re��oit, on recoit från svenska till franska

Översätt on re��oit, on recoit till andra språk