Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta on va chez moi från svenska till franska

jagmoi
migmoi
hoschez

Översätt on va chez moi till andra språk