Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta on va lui dire bonjour från franska till svenska

Översätt on va lui dire bonjour till andra språk