Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ont changé från svenska till franska

ontmal
illamal

Översätt ont changé till andra språk