Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ont chang�� från svenska till franska

ontmal
illamal

Översätt ont chang�� till andra språk